Twój koszyk Zapraszamy do sklepu menu
DHG Warplon Polska sp. z o.o.

Wapno granulowane - Granukal

Wapno granulowane - Granukal

O efektywności nawożenia decyduje wiele czynników naturalnych i agrotechnicznych. Jednym z nich jest odpowiedni odczyn gleby. Regularne wapniowanie gleby zapewnia optymalne warunki dla wegetacji roślin i kompleksowo wpływa na żyzność. Odczyn gleby, którego miarę stanowi wartość pH jest podstawowym i najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem żyzności. Niestety ponad 70% gleb użytkownych rolniczo w kraju zaliczane jest do kwaśnych lub bardzo kwaśnych, dlatego konieczne jest okresowe ich wapniowanie.

Rośliny uprawiane na zakwaszonych glebach mają mniejszą odporność na suszę, wymarzanie i porażanie przez choroby i szkodniki , przyczyniają się do obniżenia opłacalności produkcji roślinnej o dochodu rolnika. Poprawa pH powoduje uruchomienie blokowanych dotychczas składników w glebie oraz poprawia gospodarkę innych składników pokarmowych (szczególnie azotu, siarki, magnezu i potasu). W skutecznym wapniowaniu ważny jest prawidłowy wybór nawozu. Forma nawozu jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o efektywności wapniowania a zatem o szybkości odkwaszania gleby.

Doskonałym rozwiązaniem jest wapno węglanowe w formie granulowanej. Szybkość jego działania wiąże się z surowcem z jakiego powstało – naturalnych złóż kredowych. Granulowane wapno węglanowe o wysokiej aktywności chemicznej (80%) może być stosowane na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich zwięzłości, bez obaw szkodliwego działania . Jest to również forma bezpieczna w nawożeniu pogłównym. Jego wysoka aktywność jest gwarancja uzyskania pozytywnego efektu już w pierwszym roku stosowania.

wapno granulowane

Głównym celem wapniowania jest odkwaszanie gleby co wpływa na jej urodzajność poprzez:

 • poprawę właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • zwiększenie przyswajalności fosforu, magnezu i potasu,
 • poprawę przyswajalności mikroelementów przez rośliny,
 • zmniejszenie toksycznego działania glinu i manganu,
 • ograniczenie dostępności dla metali ciężkich,
 • dodatni wpływ na procesy rozkładu substancji organicznych,
 • wspomaganie nawożenia organicznego i mineralnego,
 • polepszenie jakości płodów rolnych.

Gleby regularnie wapniowane cechują się wyższą aktywnością biologiczną. Optymalny odczyn zapewnia wysoką efektywność nawożenia mineralnego i tym samym zwiększona opłacalność produkcji roślinnej. Aby uzyskać stabilne pH wapno należy sotsować często w małych dawkach.

Zalecane dawkowanie wapna:

 • Odczyn gleby pH do 4 - 700 kg/1ha
 • Odczyn gleby pH 4-5  - 600 kg/1ha
 • Odczyn gleby pH 5-6 - 500 kg/1ha
 • Odczyn gleby pH powyżej 6 - 300 kg/1ha

Specyfikacja wapna:

 • CaCO3 - 80%
 • MgCO3 - 5%
 • H2O - max. 10%
 • SiO2 - 3%
 • Reaktywność - min. 80%

Wartości fizyczne:

 • Gęstość zasypowa 1,35 kg/l
 • Wartość pH - 8,5 - 9,5

Granulacja:

 • od 1,0 mm do 5,0 mm - 90%
 • pozostałe - 10%