Twój koszyk Zapraszamy do sklepu menu
DHG Warplon Polska sp. z o.o.

Środki ochrony roślin

Adiuwant

Wspomagacz – substancja pomocnicza znajdująca się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną poprzez modyfikacje właściwości fizycznych. Funkcję adiuwanta spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) oraz oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora. Mechanizm działania adiuwanta zależy od rodzaju herbicydu, właściwości fizykochemicznych i dawki adiuwanta oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów.

Fungicydy

Środki chemiczne (najczęściej związki organiczne siarki i miedzi) mające zastosowanie w zwalczaniu grzybów atakujących rośliny. Mechanizm działania fungicydów:

  • hamowanie procesów oddychania grzybów,
  • hamowanie biosyntezy białek i kwasów nukleinowych,
  • powodowanie zaburzeń w wymianie substancji chemicznej pomiędzy komórką grzyba a otoczeniem,
  • stymulowanie procesów odpornościowych w roślinach.

Herbicydy

Rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Herbicydy dzielą się na:

stosowane przed rozpoczęciem uprawy

  • przedsiewne; czasem wymagają wymieszania z glebą,
  • przedwschodowe,

stosowane pogłówne

  • działaniu dolistnym,
  • działaniu doglebowym,
  • działaniu dolistnym i doglebowym.

Insektycydy

 Środki owadobójcze, substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów.

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Drobnocząsteczkowe substancje o zróżnicowanej budowie chemicznej, które w organizmach roślinnych inicjują lub modyfikują przebieg procesów życiowych.

Zaprawy nasienne

Środki grzybobójcze, służące do ochrony ziarna wszelakiego typu. Stosowanie zapraw nasiennych przyczynia się do ochrony wysianego ziarna przed chorobami grzybowymi, co owocuje w przyszłości obfitszym plonem.