Twój koszyk Zapraszamy do sklepu menu
DHG Warplon Polska sp. z o.o.

Lomerit

Wysokość około 90cm

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rozwój

odporność na wyleganie                  

Struktura plonu:

gęstość ziarna                  

Odporność na choroby

mączniak                  
rdza (karłowa) jęczmienia                  
rynchosporioza                  
plamistość siatkowa                  
czarna plamistość